Studier i skvis mellom jobb og familie

Å kombinere studier og familie kan være krevende, men fullt mulig ifølge studentene vi har snakket med.  Foto: Colourbox

Har du vurdert å starte på en videreutdanning, men er usikker på om du fikser det i kombinasjon med familie og jobb? Her får du nyttige tips fra flere av våre videreutdanningsstudenter som har erfaring med nettopp det.

Tekst: Anne-Gunn Bakken

Barn ingen hindring?

Den kanskje største forskjellen for mange ved å studere når man er voksen versus når man er ung, er at man har fått barn. Barn og familie vil selvsagt gå foran det aller meste. Skjer det noe med barnet ditt vil du slippe alt du har i hendene.

Mange av studentene våre har fortalt om hvordan de har organisert seg, når de til tross for at de har barn, har startet et studieløp hos oss.

Astrid Vormdal, som arbeider ved Nordsea Vestbase for Equinor, valgte å starte på Master i organisasjon og ledelse med spesialisering i sikkerhet og pålitelighet.  Et tips hun deler, er å sette av en time hver kveld om sommeren for å lese pensumet til høstsemesteret. Astrid startet studiene da hun hadde en ettåring. – Da måtte jeg uansett være hjemme om kveldene og da var det bare fint å bruke tida til å gjøre noe nyttig, sier hun.

Les mer om Astrid: Fekk ny jobb – og betre sjølkjensle

Lise Skogstad, som tar Masterprogrammet i teknologiledelse og digital omstilling bestemte seg for å se på studiene som en hobby så lenge hun holder på. Hun er alenemor til to små barn.

– Da rekker jeg ikke å gjøre alt jeg skal og samtidig fortsette med andre hobbyer i tillegg til studier, sier hun. Og legger til:

Så jeg har definert studier som hobby. Det fungerer faktisk overraskende godt.

Lise sier at det er lurt å finne faste tidspunkt for studiearbeidet. Samtidig er det viktig å sette at tid til å ha fri, for det er viktig å koble av. Foto: Lise Skogstad. 

Involvere barna?

Lise har også engasjert ungene i studiene sine. Eldstemann Trym fikk det ærefulle oppdraget å tegne illustrasjoner til den siste oppgaven Lise leverte.

– Barna er kjempeinvolvert. De er og interesserte i å høre hvordan det har gått etter en eksamen. Det er noe vi har sammen. Noen familier har interesser som fotball, kajakk eller golf. Vi holder på med utdanning i tillegg, humrer Lise.

Hun forteller også at det at mamma går skole ufarliggjør det å studere for barna, og hun håper at hun går foran som et godt eksempel.

Å legge en plan

Siril Betten tok en Master i eiendomsutvikling og -forvaltning, et deltidsstudium over tre år. Hun sier at det var krevende å få tiden til å strekke til med både barn og jobb. Siril har satt opp fire tips for å håndtere arbeidsmengden:

  1. I starten av en ny oppgave, tok jeg litt fri fra jobb for å komme i gang, for da var det lettere å jobbe videre med oppgaven på kveldene.
  2. Da vi fikk oppgaver, var det ofte ganske lange frister. Jeg valgte å jobbe intens over kort periode, i stedet for å drøye til innleveringsfristen.
  3. Jeg jobbet mest alene på grunn av livssituasjonen, men det var samtidig veldig inspirerende og matnyttig å jobbe sammen med andre. Vi forlenget studiesamlingene med en halv dag for å jobbe sammen i grupper.
  4. Jeg valgte oppgaver knyttet til jobben min. Da ble det mer relevant for meg og det ga meg lettere tilgang til informasjon.

Fysiske samlinger – energiboost eller tidssluk?

Digitale undervisningsopplegg sparer deg for mye reising og reduserer kanskje tiden borte fra jobb. Samtidig ser vi at fysiske samlinger øker sannsynligheten for at du greier å gjennomføre studiet du har startet på.

Mange av våre videreutdanningsstudenter forteller at de fysiske samlingene er viktige for å holde motivasjonen oppe. Og nesten alle vi har snakket med trekker fram verdien av å få et utvidet faglig nettverk blant medstudenter og forelesere.

Karl Bjarne Kapaasen har tatt Master i organisasjon og ledelse og han sier at samlingene var en gulrot som hjalp ham å holde motivasjonen oppe.

– Jeg tok ofte toget mellom Oslo og Trondheim når jeg skulle på samling, og syntes det var fint å kunne bruke den lange togturen til å fordype meg i studiene.

– Det var det også å møte de andre deltakerne, det kom det mange interessante faglige diskusjoner ut av i tillegg til at det var sosialt.

Pål Brennhovd jobber i Statens havarikommisjon og har tatt Master of Technology Management (MTM).

– Samlingene i programmet var kjempefine og artige. Det var bra forelesere og mange gode bidrag fra medstudenter underveis som gjorde at vi fikk veldig gode samlinger. Disse diskusjonene fortsatte over middagen på kvelden, over gåturer og også når vi har møttes i etterkant av studiet.

Pål Brennhovd forteller at MTM hjalp ham å systematisere det han kunne fra før og ga ham tro på egne evner til raskt å kunne sette seg inn i nye problemstillinger. Foto: Fartein Rudjord/NTNU

Les mer om Påls erfaringer med MTM-studiet

Nettbasert læring – en velsignelse og en utfordring

De fleste studietilbudene våre har en del nettbasert læring. Her er noen råd fra Andreas Harket som tok masterstudiet i logopedi delvis under koronapandemien. Da ble store deler av studiet tilrettelagt for digital undervisning. Her er hans tips om hvordan du får mest mulig ut av digital undervisning:

  1. Opprett kontakt med andre kursdeltakere selv om dere ikke møtes, f.eks. gjennom en Facebookgruppe
  2. Læringsbytte handler om at den enkelte må være engasjert. Det er lett å skru av kamera og mikrofon, og ha en «entertain me»-holdning. Være minst like våken, aktiv og deltakende foran skjermen som ved fysiske samlinger
  3. Vær flink til å ha interaksjon med faglærer og still spørsmål. Ingen spørsmål er for dumme.
  4. Skru på ditt mest nysgjerrige jeg og vekk engasjementet i deg selv
  5. Ta gode pauser, og kom deg ut for å gå en tur i løpet av dagen. Hvil øynene, pass på å se på noe annet enn skjermen med et kvarters mellomrom.

Stor verdi også for arbeidsgiver

Du bør snakke med lederen din om at du ønsker å ta videreutdanning. Det vil bety mye for deg at arbeidsgiver støtte deg.

Virksomheter hvor ansatte oppfordres og støttes i å ta videreutdanning vil kunne innkassere er rekke fordeler.

Ny kunnskap kan deles med kolleger og dermed øker alles kompetanse. Dette kan bidra til nye arbeidsmåter i virksomheten. Å støtte ansatte i å ta videreutdanning kan også redusere behov og kostnader knyttet til å ansette og lære opp nye medarbeidere.

Ofte oppfordres videreutdanningsstudentene våre til å bruke problemstillinger fra egen arbeidsplass til prosjektoppgaver underveis i studiene. Dette kan være en gylden mulighet for virksomheten, men det kan også være at virksomheten er av en slik art at dette ikke er ønskelig.

Les mer om fordeler for arbeidsgiver i artikkelen Videreutdanning kan holde motivasjonen for jobben oppe.

Lag en avtale med arbeidsgiver

Du vil trolig trenge en klar avtale om hvor mye arbeidstid du kan bruke på studiene. Avtalen bør f.eks. si noe om hvor mye arbeidstid du kan bruke på pensumlesing, oppgaveskriving, deltakelse på samlinger, eksamenslesing osv.
Dersom du skal ta et studium hvor du må betale studieavgift bør du undersøke om du kan få økonomisk støtte fra arbeidsgiver.  Se også faktaboksen om finansieringsmuligheter.

Stine Kristoffersen, som tar Master i veg, jernbane og transport, peker på at det er viktig avklare både med familie og med arbeidsgiver at videreutdanning vil ta tid.

– Det er hektisk i samlingsukene med både forelesninger og forpliktelser på jobb, så du må sette av tid, være aktiv i forelesningene og gjøre øvingene underveis. Du må ofre en del fritid for å ha tid til skole, jobb og familie, men gevinsten er stor både i form av nye arbeidsoppgaver og mulige, nye betingelser på sikt.

Hun forteller videre at hun har en helt annen tilnærming til pensum nå enn da hun var fersk student uten arbeidserfaring.

i

TIPS

Våre tips til videreutdanningsstudenten:

 1. Jobb godt med oppgavene du får underveis, og merk deg tilbakemeldingene. Oppgavene er laget for å sikre at man holder progresjonen.
 2. Ha god dialog med faglærerne. Ikke sitt og vent, men ta kontakt. Faglærerne er der for å hjelpe deg, de er interessert i at du skal klare det og at du skal lære mest mulig.
 3. Vær aktiv i det digitale klasserommet. Spør om du lurer på noe. Det er garantert andre som lurer på det samme.
 4. Lag studiegruppe med medstudenter. Gruppen kan for eksempel brukes til å lufte spørsmål: «Hva tenker du om det her?» etc. Samarbeid er krevende, men kan også være forløsende.
i

OM FINANSIERING

Lånekassen
En ny og mer fleksibel låneordning for kortere utdanninger ventes i løpet av våren 2025.

Inntil ny ordning er på plass, kan du søke støtte til videreutdanning dersom du tar 15 studiepoeng eller mer i semesteret. Du kan få støtte i inntil åtte år til sammen, inkludert de årene du har fått støtte tidligere. Har du lån i Lånekassen fra før og tar deltidsutdanning, vil du fortsatt få regning på det gamle lånet. Les mer på lanekassen.no.

Arbeidsgiver
Ofte betaler arbeidsgiver for etter- og videreutdanning de anser som relevant for din jobbutførelse, eller for din karriereutvikling i bedriften. Som et personalpolitisk virkemiddel er dette en god investering for arbeidsgiver, siden det øker bedriftens samlede kompetanse. Det kan gis skattefritak for kostnader som arbeidsgiver dekker i forbindelse med videreutdanning.

Fagforeninger
Mange fagforeninger har utdanningsfond eller stipendordninger for medlemmer som ønsker å ta videreutdanning. Er du medlem av en fagforening, ta kontakt med den.

Statlige finansieringsordninger
Statlige finansieringsordninger varierer over tid, men den største akkurat nå er satsingen på videreutdanning for lærere:
Kompetanse for kvalitet.
Les mer på udir.no.

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.

Andre artikler om videreutdanning

Vant innovasjonspris

Vant innovasjonspris

Siden 2021 har Lise Skogstad tatt videreutdanning. Hun tar en master i teknologiledelse og digital omstilling. Nylig gikk hun helt til topps i intern innovasjonskonkurranse.

Klar for å gå videre?

Klar for å gå videre?

Er du i en jobb du hvor du trives og ser for deg å være i mange år framover?  Vil jobben du har være slik den er nå i framtida? Fikser du den fremtidige versjonen av jobben din?

www.ntnu.no/videre
E-post: videre@ntnu.no

NTNU VIDERE er videreutdanning og deltidsstudier fra NTNU.
Vi tilbyr kurs av kortere eller lengre varighet på bachelor- og masternivå innen de fleste fagområder. Undervisningen er fleksibel og tilpasset deg som er i arbeidslivet – ofte som en kombinasjon av aktiviteter på nett og intensive samlinger. Ved NTNU blir du undervist av Norges fremste forskere og forelesere.