15. feb, 2018 | Bloggpost, Helse og omsorg

Sykepleiere startet hjerteskole for pasienter

Kardiologiske sykepleiere på St. Olavs hospital i Trondheim

Kardiologiske sykepleiere på St. Olavs hospital. Med det håndholdte ultralydapparatet Vscan kan man undersøke pasientens hjerte og blodårer. Foto: Hanne Strypet/NTNU.

Videreutdanning for sykepleiere er viktig for å styrke og videreutvikle kompetansen på arbeidsplassen. På St. Olavs hospital i Trondheim har sykepleiere startet en hjerteflimmerskole for pasienter etter å ha tatt videreutdanning i kardiologi.

Tekst: Hanne Strypet og Trine Nordgård Stensaas

Vi vet at pasienter med hjerteflimmer sitter med mange spørsmål om sykdommen sin, sier kardiologisk sykepleier Heidi Gulbrandsen ved St. Olavs hospital – damen bak hjerteflimmerskolen ved sykehuset.

Gulbrandsen og kollega Ellen Bro Kolstø tok videreutdanning i kardiologisk sykepleie i 2011-2012. Videreutdanningen ga kunnskapspåfyll som gjorde dem rustet til å starte opp en hjerteflimmerskole for pasienter: Atrieflimmerskolen. Målet er at informasjon og kunnskap om sykdommen skal redusere redsel og angst hos pasientene når de får hjerteflimmer.

Heidi Guldbrandsen

Heidi Gulbrandsen startet en skole for hjerteflimmer-pasienter etter at hun hadde tatt videreutdanning i kardiologi. Her er hun i prat med pasienter på Atrieflimmerskolen. Foto: Nils Lian.

– Atrieflimmerskolen er et godt eksempel på hvordan videreutdanningen i kardiologisk sykepleie både styrker og videreutvikler det etablerte pasienttilbudet. Sykepleiere som har tatt videreutdanningen får ny kunnskap som gjør dem i stand til å utvikle nye tjenester og gode behandlingstilbud i tråd med samfunnsutviklingen, politiske føringer og pasientenes behov, sier Kari Hanne Gjeilo.

Gjeilo er ansvarlig for videreutdanningen i kardiologisk sykepleie ved NTNU sammen med Berit Andersen Sandvik.

Økt kompetanse gir bedre pasientbehandling

St. Olavs hospital var en pådriver og initiativtaker da videreutdanningen i kardiologisk sykepleie ble etablert i 2011, ved daværende Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST).

– Tilbakemeldingene fra arbeidsgivere har vært entydige; sykepleiere som har tatt denne videreutdanningen har bidratt til økt fokus på fag og kompetanse på sine arbeidsplasser. Arbeidsgivere forteller at de merker kompetansehevingen i alle deler av pasientbehandlingen, sier Gjeilo.

Konklusjonen så langt er at satsingen på kardiologisk kompetanse gir god kvalitet på sykepleien og er viktig for at pasientene får gode tilbud enten det er på universitetssykehus, lokalsykehus eller i kommunene.

Satsingen på kardiologisk kompetanse gir god kvalitet på sykepleien og er viktig for at pasientene får gode tilbud enten det er på universitetssykehus, lokalsykehus eller i kommunene.

Hjertepasienter finnes over alt

Høsten 2018 starter det fjerde kullet med studenter som ønsker å lære mer om kardiologi og sykepleie til hjertepasienter. Sykepleiere som har tatt en videreutdanningen innen kardiologisk sykepleie er kvalifisert til å arbeide som spesialsykepleiere med pasienter som har ulike typer hjertesykdommer. Pasienter med hjertesykdom er en stor pasientgruppe som sykepleiere møter i alle deler av helsevesenet; på store og små sykehus og hjemme i kommunen de bor.  

Mulige arbeidsplasser for kardiologiske sykepleiere kan være i sykehjem, hjemmebasert omsorg eller innen rehabilitering. Behovet for videreutdanningen er likevel størst ved medisinske og kirurgiske avdelinger i sykehus, som på sengeposter, overvåkningsenheter, poliklinikker og spesialenheter innen behandling og diagnostikk av pasienter med hjerteproblemer. 

Kari Hanne Gjeilo

Kari Hanne Gjeilo (bildet) og Berit Andersen Sandvik er ansvarlige for videreutdanningen i kardiologisk sykepleie.

– Majoriteten av studentene i tidligere kull har kommet fra St. Olavs hospital, men det har vært svært viktig at studentene også har kommet fra andre deler av landet, både i og utenfor regionen. Dette har bidratt til utveksling av erfaringer og styrket samarbeidet om pasientgruppen, sier Gjeilo.  

Hun håper også å møte flere studenter med bakgrunn fra primærhelsetjenesten ved studieoppstart til høsten.

– Det er ønskelig at flere kommuner satser på denne typen kompetanseheving for hjertepasientene, sier Gjeilo.

Er du sykepleier og har lyst til å spesialisere deg kardiologi? Les mer om videreutdanningen i kardiologisk sykepleie!

i

Kardiologisk sykepleie

Videreutdanning i kardiologisk sykepleie kvalifiserer til å utøve spesialsykepleie til hjertepasienter i både spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten. 

Studiet går over 3 semestre og er mulig å kombinere med jobb. Undervisningen gis i form av samlinger i Trondheim, samt to perioder med hospiteringspraksis. Videreutdanningen kan innpasses i det fremtidige masterprogrammet i klinisk sykepleie ved NTNU.

Les mer om videreutdanningen i kardiologisk sykepleie

Strekillustrasjon: Vil du investere i din egen utvikling?

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.

Andre artikler om videreutdanning

Kan teknologien gjøre oss til bedre arbeidstagere?

Kan teknologien gjøre oss til bedre arbeidstagere?

Muliggjørende teknologier bidrar til å digitalisere både privat- og arbeidslivet vårt. De endrer måten vi jobber på og gjør handel på. Derfor er det viktig å vite hvordan man kan bruke disse teknologiene til det beste.

«Bånn gass» etter et halvår ved MIT

«Bånn gass» etter et halvår ved MIT

– IKT-kompetanse er ferskvare! Uansett nivå må man holde seg oppdatert for å være relevant, sier Lasse Gråberg (49). Som IKT-sjef, med en lang yrkeskarriere bak seg innen offentlig forvaltning, hovedsakelig fra Forsvaret, ønsket han å fordype seg innen teknologiledelse. Det opplagte valget for han var Master of Management – MTM-studiet som inkluderte ett lengre opphold ved MIT i Boston.

Har fått nytt syn på hvordan digitaliseringsprosesser bør ledes

Har fått nytt syn på hvordan digitaliseringsprosesser bør ledes

– Skal man henge med, … så må man følge med, sier Else Karine. – Men dersom det skal gjøres skikkelig så må man også sette av tid. En kan alltids høre podcasts og lese artikler, men det å følge et studieprogram som Master of Technology Management – MTM, gir en mulighet til å sette av tid til å sette seg skikkelig inn i tingene slik at man faktisk kan bruke det til noe.

MTM ga nye karrieremuligheter

MTM ga nye karrieremuligheter

– Deltagelsen på Master of Technology Management – MTM har gitt meg mer faglig tyngde og økt kredibilitet, og jeg opplever å ha blitt enda mer attraktiv på arbeidsmarkedet. Det åpnet seg raskt en rekke spennende jobbmuligheter både internt og eksternt.

NTNU VIDERE er videreutdanning og deltidsstudier fra NTNU. Vi tilbyr kurs av kortere eller lengre varighet på bachelor- og masternivå innen de fleste fagområder. Undervisningen er fleksibel og tilpasset deg som er i arbeidslivet – ofte som en kombinasjon av aktiviteter på nett og intensive samlinger. Ved NTNU blir du undervist av Norges fremste forskere og forelesere.

www.ntnu.no/videre
E-post: videre@ntnu.no