Syv gode grunner til å ta etter- og videreutdanning ved NTNU

På videreutdanning møter du folk med ulik bakgrunn. Det fører ofte til gode samarbeid. Foto: Lars Erik Berg

Er du i tenkeboksen for å ta ny utdanning? Vurderer du å skifte karriereretning? Eller trenger du ny kompetanse i jobben din?

Tekst: Øistein Nygaard Falch

Samfunnet er i omstilling. Kunstig intelligens, eldrebølgen og det grønne skiftet har gjort videreutdanning til et must for flere yrkesgrupper.

Her kommer flere gode grunner til hvorfor du burde ta videreutdanning.

 1. Selvrealisering og mestring  
  Videreutdanning gir fornyet energi. Det er blant de vanligste tilbakemeldingene vi får fra våre studenter. Vi hører stadig om de nye impulsene mange får av å tilegne seg ny kunnskap som de tar med seg videre i arbeidslivet. Slikt gir mestringsfølelse. På kort tid kan man bli en endringsagent på egen arbeidsplass.
  Les også: Fekk ny jobb – og betre sjølvkjensle  
 2. Ny kompetanse gir flere fordeler
  NTNU er landsledende i å samle yrkesgrupper. Flere bransjer i næringslivet og helsesektoren er nå i omstilling, og det har sjeldent vært mer nyttig med tverrfaglighet enn akkurat nå. Det kan dessuten være godt med en faglig oppdatering. Kompetansen du får hos oss kan være nyttig i lønnsforhandlinger, og den kan være med å åpne nye karrieredører. Flere av våre studenter har fått interessante jobbtilbud kort tid etter endt utdanning, så vi kan trygt konstatere at videreutdanning gjør seg godt på CV-en.
 3. Mangfoldig studiemiljø
  Studenter på NTNUs videreutdanning kommer i alle aldre. Det er aldri for tidlig eller for sent å tilegne seg ny kunnskap! Mange forteller at de får ekstra læringsutbytte av å snakke med personer som er på helt ulike steder i karrierelivet.  De forteller og at de lærer mye av medstudenter fra andre bransjer. Sikkert er det at studentene våre setter det sosiale aspektet med å ta videreutdanning svært høyt.
 4. Varierte og praktiske fag  
  Fordelen med et studieløp på videreutdanning er at du har praktisk erfaring som hjelper deg å løse oppgaver, arbeidskrav og eksamen. Arbeidserfaringen man har som voksen student gir derfor ekstremt gode forutsetninger for å lykkes. I tillegg lærer du praktiske ting som du kan ta med deg direkte til arbeidsplassen både mens du studerer og når studietiden er forbi.  Videreutdanning er tilegnet de aller fleste yrkesgrupper. Alt fra sykepleiere, ingeniører til samfunnsvitere er i vår målgruppe.
 5. Mange mulige studieløp
  I en hektisk arbeidshverdag er det ikke alltid at tiden strekker til. Heldigvis tar vi hensyn til arbeids- og livssituasjon når du melder deg opp til videreutdanning. Du kan ta alt fra samlingsbaserte studier til enkeltemner, eller bare nyttige kurs. Nettstudier er et populært valg blant våre studenter, som ofte har utfordringer med reise eller tid. Vi tilbyr både rene nettstudier og studier som kombinerer nettbasert læring med noen obligatoriske samlinger. Disse samlingene bidrar til å styrke den faglige kvaliteten og motivasjonen hos studentene, og øker sjansen for å fullføre studiet. NTNU har baser i forskjellige byer: henholdsvis Trondheim, Ålesund, Oslo og Gjøvik. Vi er altså representert i flere fylker på landsbasis – også på videreutdanning!
 6. Nettverksbygging  
  Uavhengig av hvilket studium eller kurs du lander på, er videreutdanning gull verdt for nettverksbygging. Ofte jobber man sammen i grupper, noe som erfaringsmessig har ført til starten på både nye vennskap og bedriftssamarbeid.
  1. Du er med på å styrke fagene på NTNU   
   Våre faglærere opplever ofte at studenter på videreutdanning bidrar til verdifull innsikt i dagens arbeidslivdele din visdom og erfaringer til våre fagansvarlige. Du kan derfor bidra til å gjøre undervisningen bedre for ordinære studenter. Din erfaring teller!

   Nysgjerrig? Ta en kikk på videreutdanningene og kurs vi tilbyr her.

  i

  Fakta

  Tips til deg som ønsker å søke på videreutdanning:

   

  Les nettsiden til studietilbudet nøye, og merk deg hvilke opptakskrav og anbefalte forkunnskaper som gjelder for studiet.

  Sjekk søknadsfristen og pass på at du har dokumentasjon på at du fyller opptakskravene.

  Snakk med partner og familie og bli enige om spilleregler for når du kan jobbe med studiene. Det er viktig at de skjønner at dette er noe du må sette av tid til. Se også  www.viderebloggen.no/studere-videre-fa-gode-tips-her

  Snakk med arbeidsgiver for å finne ut om du kan bruke deler av arbeidstiden til arbeid knyttet til videreutdanningen.

  Trenger du finansiering? Sjekk om arbeidsgiver kan betale hele eller deler av utgiftene knyttet til studiet. Se også www.viderebloggen.no/glad-arbeidsgiveren-betaler

  Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.

  Andre artikler om videreutdanning

  Mer effektiv med felles kompetanse

  Mer effektiv med felles kompetanse

  Ledergruppa ved Kompetansesenteret Tannhelse Midt (TkMidt) ønsket å bli bedre på å lede seg selv – og hele kompetansesenteret med 74 ansatte. Derfor tok de emnet Operativ ledelse sammen.

  Bare å kaste seg ut i det

  Bare å kaste seg ut i det

  – Kommer jeg til å klare å ta en mastergrad? Det var Rikke Stensen, som jobber i Sparebank 1 SR-Bank, slettes ikke sikker på. Men etter å ha kastet seg ut i det, og tatt et og et emne om gangen, har hun likevel kommet i mål med en mastergrad i Organisasjon og ledelse.

  www.ntnu.no/videre
  E-post: videre@ntnu.no

  NTNU VIDERE er videreutdanning og deltidsstudier fra NTNU.
  Vi tilbyr kurs av kortere eller lengre varighet på bachelor- og masternivå innen de fleste fagområder. Undervisningen er fleksibel og tilpasset deg som er i arbeidslivet – ofte som en kombinasjon av aktiviteter på nett og intensive samlinger. Ved NTNU blir du undervist av Norges fremste forskere og forelesere.