Unik utdanning skaper bedre hverdager for mennesker med synsvansker

Hilde Kristine Romarheim fikk ny jobb, hvor hun blant annet skal jobbe med rehabilitering av slagpasienter i Bergen kommune, før hun var ferdig med videreutdanningen sin i synspedagogikk.  Foto: Statped

Det er mangel på synspedagoger i Norge, en yrkesguppe som jobber med mennesker med synstap eller synsvansker. Derfor samarbeider Statped og NTNU om å sikre at nødvendig kompetanse blir tilgjengelig.

Tekstgrunnlag: Statped

Rett inn i fast jobb

I et kursrom i Statpeds lokaler på Hovseter i Oslo sitter Hilde Kristine Romarheim sammen med en gjeng voksne studenter som tar videreutdanning i synspedagogikk.

– Jeg har fått både praksisplass og ny jobb i ett, smiler den erfarne studenten.

Hun har fått praksisplass ved enhet for koordinering og rehabilitering i Bergen kommune. Etter praksisperioden går hun rett over i fast jobb.

– Det at det var så lett å få jobb, viser at det er mangel på synspedagoger. Derfor er det svært viktig at Statped og NTNU forsetter dette samarbeidet og sikrer at helt nødvendig kompetanse blir tilgjengelig, sier Romarheim.

Både teoretisk og praktisk kompetanse

Det at Statped var så sentrale i studiet, var for henne en positiv faktor for å søke.

– Statped har høy kompetanse både på dette og andre områder. For meg var det viktig at det var et solid fagmiljø som stod faglig ansvarlig når jeg skulle ta videreutdanning, sier hun.

Studiene gir både en teoretisk og praktisk spesialisert kompetanse.

– Studentene får innføring i temaer som å utrede synsfunksjon, undervise elever med synssvekkelser i en inkluderende skole, tilrettelegge og bruke hjelpemidler og kjenne lovgrunnlaget.

Hilde Kristine Romarheim er utdannet barnehagelærer, har 60 studiepoeng i spesialpedagogikk og har jobbet innenfor det spesialpedagogiske feltet i mange år. Hun var ansatt ved PPS Vest, et pedagogisk fagsenter i Bergen kommune, men takket være studiet har hun nå fått ny jobb med rehabilitering av slagpasienter i Bergen kommune.

Romarheim forteller om fornøyde og motiverte studenter og gode faglige diskusjoner. Nå ser hun fram til å få brukt kompetansen sin i praksis.

Lysrom: Romarheim forteller at undervisningen i Statped sitt lysrom var én av tingene som var svært nyttig Foto: Statped 

Viktig studium for sårbare grupper

Professor Per Frostad er faglig ansvarlig for masterprogrammet i syns- og audiopedagogikk ved NTNU. Han forteller om et unikt samarbeid mellom Statped og NTNU som har en lang historie.

– Dette har vært en spesiell og uvanlig modell som har vokst fram ut fra et behov. Det har vært en klar kompetansedeling. Statped har hatt fagkompetansen, og NTNU metodikk- og forskningskompetansen, forklarer Frostad.

Samarbeidet mellom Statped og NTNU er svært viktig for denne utdanningen. Statped har fagkompetansen, og NTNU har metodikk- og forskningskompetansen, forklarer professor Per Frostad. Foto: Statped

NTNU har hatt det faglig og praktiske ansvar, og Statped stått for solid faginnhold. Evalueringene har vært svært gode, og Frostad er imponert over nivået, som også holder høy internasjonal standard. Han mener studiene er vesentlige for møte kompetansebehovene som finnes.

– Det er få det gjelder, men de er til gjengjeld svært viktige målgrupper. Om ikke disse studietilbudene fantes, ville det få store konsekvenser for barn og unge med nedsatt syn og hørsel.

Det finnes ikke noen annen slik utdanning, sier professoren.
NTNU og Statped jobber nå med en ny samarbeidsavtale for å videreføre og videreutvikle de gode erfaringene.

i

Fakta

Masterprogrammet i spesialpedagogikk tilbyr tre studieretninger:

Du vil lære å legge til rette for gode læringsmiljø og skape gode faglige, personlige og sosiale utviklingsprosesser slik at mennesker med særskilte behov kan delta i et inkluderende samfunn.

Undervisningen er en kombinasjon av fysiske eller digitale samlinger og læringsaktiviteter på nett.

Studiet er i regi av Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) i Trondheim. Statped og NTNU har i lang tid samarbeidet om studier både i syns- og audiopedagogikk.

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.

Andre artikler om videreutdanning

Vant innovasjonspris

Vant innovasjonspris

Siden 2021 har Lise Skogstad tatt videreutdanning. Hun tar en master i teknologiledelse og digital omstilling. Nylig gikk hun helt til topps i intern innovasjonskonkurranse.

Studier i skvis mellom jobb og familie

Studier i skvis mellom jobb og familie

Har du vurdert å starte på en videreutdanning, men er usikker på om du fikser det i kombinasjon med familie og jobb? Her får du nyttige tips fra flere av våre videreutdanningsstudenter som har erfaring med nettopp det.

Klar for å gå videre?

Klar for å gå videre?

Er du i en jobb du hvor du trives og ser for deg å være i mange år framover?  Vil jobben du har være slik den er nå i framtida? Fikser du den fremtidige versjonen av jobben din?

www.ntnu.no/videre
E-post: videre@ntnu.no

NTNU VIDERE er videreutdanning og deltidsstudier fra NTNU.
Vi tilbyr kurs av kortere eller lengre varighet på bachelor- og masternivå innen de fleste fagområder. Undervisningen er fleksibel og tilpasset deg som er i arbeidslivet – ofte som en kombinasjon av aktiviteter på nett og intensive samlinger. Ved NTNU blir du undervist av Norges fremste forskere og forelesere.