VDC – etterspurt kunnskap i byggenæringen

Folk med VR briller i VR-labben

– En rekke mentorer fra BAE-sektoren bidrar i VDC-studiet. Samspillet mellom NTNU, deltakerne, erfarne mentorer og Stanford gjør denne videreutdanningen unik. Foto: CG Media

15. september er det søknadsfrist for å delta på i Virtual Design og Construction (VDC), et unikt samarbeid mellom Stanford University og NTNU. Fjorårets gjennomføring var det første og ble fulltegnet med 200 deltakere.

Tekst: Lisbet Jære

Portettfoto av Thomas Iversen

Thomas Iversen

– Mange som har jobbet med prosjekter innen bygg, anleggs, – og eiendomsbransjen (BAE) har erfart at det er et stort forbedringspotensial, og mye sløsing av ressurser og tid. Virtual Design og Construction (VDC) er et kjempefint rammeverk for å lykkes med å gjennomføre prosjekter på en smidig måte, få god flyt og ha det gøy, sier Thomas Iversen. Han jobber med VDC i NCC Building Norge, et av Nord-Europas ledende bygg- og eiendomsutviklingsselskaper.

Iversen er en av flere mentorer fra bransjen som bidrar i videreutdanningsemnet som kvalifiserer til 15 studiepoeng fra NTNU samt VDC-sertifisering fra Stanford Center for Professional Development.

 

Felles forståelse og færre konflikter

– Hva er egentlig VDC?
– Det er et helhetlig rammeverk for å jobbe tverrfaglig med prosjektplanlegging og gjennomføring i bygg-, anlegg- og eiendomssektoren (BAE). Målet er å sikre at prosjektene planlegges og gjennomføres for høyest mulig verdi. Vi merker at byggherrene etterspør VDC-kompetanse, sier Eilif Hjelseth, professor ved Institutt for bygg og miljøteknikk, og NTNUs fagansvarlige for VDC-kurset.

– Vi merker at byggherrene etterspør VDC-kompetanse

– Kan du trekke fram noen hovedfordeler ved å bruke VDC?
– Det er flere ting, jeg kan trekke fram at det er en konfliktreduserende arbeidsmåte. Kontraktsformen i BAE-sektoren åpner for at en kan stå der steil på hver sin side, men det handler om samspill og respekt for mennesker. Uavhengig av om du er rådgiver, entreprenør eller byggherre, du er en del at et team. VDC vektlegger åpenhet i prosessen, og det fordrer tillit.

– VDC handler om hvordan vi arbeider sammen, hvordan vi kommuniserer, planlegger og tar beslutninger

Alle bedrifter har vel et mål om økt effektivitet, og der mener han VDC har mye å bidra med.
– Byggebransjen har ligget bakpå nå det er snakk om effektivisering. Målet er å jo at det skal brukes færre timer for å fullføre prosjekter. VDC handler om hvordan vi arbeider sammen, hvordan vi kommuniserer, planlegger og tar beslutninger. Visuelle modeller muliggjør åpen kommunikasjon og felles forståelse mellom ulike faggrupper. Alt dette bidrar til å øke effektiviteten, sier Iversen

Får hjelp fra mentor i bransjen

Eilif Hjelseth

Eilif Hjelseth

Noen lurer kanskje på hvorfor utdanningen er så omfattende? Det går over et helt år, og består av flere samlinger. Hjelseths svar på det er at utfordringene i bransjen som karakteriseres av mange store, kostbare og komplekse prosjekter. Derfor kreves det også at det settes av tid for å lære seg metodikk som bidrar til løsninger.

– Mentorene kommer fra bedrifter som har erfaring med dette, og dekker hele næringen. Ved årets gjennomføring vil vi ha mentorer fra byggherrer som Statsbygg, Forsvarsbygg og Nye veier. Samspillet mellom NTNU, deltakerne, erfarne mentorer og Stanford gjør denne videreutdanningen unik. Målet er at det etter hvert skal tilbys flere VDC-emner som kan utvikles til en erfaringsbasert master ved NTNU, sier Hjelseth.

– Deltakere skal i løpet av de ni månedene utdanningen pågår jobbe med hvordan de kan gjennomføre VDC i et prosjekt på arbeidsplassen sin

Mye praktisk jobbing

Deltakere skal i løpet av de ni månedene utdanningen pågår jobbe med hvordan de kan gjennomføre VDC i et prosjekt på arbeidsplassen sin. De vil jobbe i grupper på 20 som hver har sin mentor som gir råd om hvordan VDC best kan brukes til å løse utfordringer på arbeidsplassen.

– Gruppene er tverrfaglig sammensatt og det gjør at deltakerne lærer veldig mye av hverandre, de får et faglig nettverk de også har nytte av etter at utdanningen er fullført. Inntrykket er at studieavgiften fort spares inn ved at det gjøres faktiske forbedringer i prosjektene deltakerne jobber med på arbeidsplassen. Det at mentorene er så tett på gir kvalitetssikring og fører til at det blir trygt å gjøre endringer i det virkelige liv, sier Hjelseth.

Den første samlingen holdes på Gardermoen 11. til 15. januar 2021. I tillegg til forelesninger og gruppearbeid vil det legges opp til møter med mentor, e-læring samt skriving av prosjektoppgave.

Portrett av Ekaterina Praslova-Førland med VR-briller

– I løpet av de ni månedene studiet varer jobber man i tverrfaglig grupper. Det gjør at deltakerne lærer veldig mye av hverandre, de får et faglig nettverk de også har nytte av etter at utdanningen er fullført. Foto: CG Media.

 Så godt som alle fullfører

– Det var en fantastisk reise å få være med på dette. Av de 204 påmeldte gjennomførte 194, det er veldig bra. Av de VDC-kursene jeg har vært med på så var dette det beste med tanke på pedagogisk gjennomføring, læringsutbytte og forståelse, sier Thomas Iversen, som har jobbet med VDC siden 2013.

God kommunikasjon er noe Iversen trekker fram som fundamentalt i vellykket prosjektgjennomføring, og god kommunikasjon er noe som vektlegges i VDC-metodikken. Det er stort fokus på menneskene i prosjekter, sett både fra leverandørenes, utførernes og kundenes, ståsted.

– Bedrifter som Statsbygg, Nye Veier og Bane Nor har sett verdien av denne måten å gjennomføre prosjekter på. Deltakerne vil få høre eksempler på hvordan bedrifter har brukt VDC både i Norge og andre steder i verden, sier Iversen.

Til slutt påpeker Hjelseth at for å få til endring i bransjen, må mange arbeide og samarbeide på en ny måte Det er derfor en strategisk begrunnelse for at NTNU satser på dette kompetanseløftet.

i

Fakta

VDC omfatter fem konsepter:

  • Samprosjektering (Integrated Concurrent Engineering ICE)
  • Bygningsinformasjonsmodellering (BIM)
  • Prosess- og produksjonsledelse (PPM)
  • Målstyring (Metrics)
  • Måloppnåelse (Prosjektmål + Kunde-/forretningsmål + Samfunnsmål)

VDC-Certificate Program Norge er et frittstående videreutdanningsemne på 15 studiepoeng som går over ni måneder og med oppstart januar 2021. Undervisningen inkluderer også et onlinekurs gitt av Stanford Center for Professional Development, hvor professor Martin Fischer foreleser.

For mer informasjon og inspirasjon, se siden VDC Norway på Facebook.

Strekillustrasjon: Vil du investere i din egen utvikling?

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.

Andre artikler om videreutdanning

Mennesket i sentrum i komplekse endringsprosesser

Mennesket i sentrum i komplekse endringsprosesser

Endring- og omstillingsprosesser i arbeidslivet er krevende. Den nye spesialiseringen «Strategisk design og tjenesteutvikling» skal gi deltakerne kreative og visuelle verktøy for å jobbe med dette på egen arbeidsplass.

Tiden vi lever i krever større teknologisk forståelse

Tiden vi lever i krever større teknologisk forståelse

Marit Vuttudal elsker å lære, og mener at kompetanseheving er noe hun som arbeidstager også bør ta ansvar for. Raske endringer i samfunnet krever mer teknologisk forståelse, derfor er studiet i teknologiledelse og digital omstilling akkurat det som trengs nå.

Lær av suksess, ikke av feil

Lær av suksess, ikke av feil

Alle organisasjoner og menneskene som jobber der har sine suksesshistorier. Det er disse historiene som bør danne grunnlaget for positive endringsprosesser, istedenfor å dykke ned i hva som gikk galt.

Håper på en kombinasjon av digital undervisning og fysiske samlinger

Håper på en kombinasjon av digital undervisning og fysiske samlinger

Anders Harket synes et år med digital undervisning på masterprogrammet i logopedi har fungert godt. Likevel tror han læringsutbyttet er aller best ved fysiske samlinger. Men med barn og familie og lang reisevei fra Drammen til Trondheim, har det hatt sine fordeler å kunne følge undervisningen hjemmefra.

NTNU VIDERE er videreutdanning og deltidsstudier fra NTNU. Vi tilbyr kurs av kortere eller lengre varighet på bachelor- og masternivå innen de fleste fagområder. Undervisningen er fleksibel og tilpasset deg som er i arbeidslivet – ofte som en kombinasjon av aktiviteter på nett og intensive samlinger. Ved NTNU blir du undervist av Norges fremste forskere og forelesere.

www.ntnu.no/videre
E-post: videre@ntnu.no