VDC – etterspurt kunnskap i byggenæringen

Folk med VR briller i VR-labben

– En rekke mentorer fra BAE-sektoren bidrar i VDC-studiet. Samspillet mellom NTNU, deltakerne, erfarne mentorer og Stanford gjør denne videreutdanningen unik. Foto: CG Media

15. september er det søknadsfrist for å delta på i Virtual Design og Construction (VDC), et unikt samarbeid mellom Stanford University og NTNU. Fjorårets gjennomføring var det første og ble fulltegnet med 200 deltakere.

Tekst: Lisbet Jære

Portettfoto av Thomas Iversen

Thomas Iversen

– Mange som har jobbet med prosjekter innen bygg, anleggs, – og eiendomsbransjen (BAE) har erfart at det er et stort forbedringspotensial, og mye sløsing av ressurser og tid. Virtual Design og Construction (VDC) er et kjempefint rammeverk for å lykkes med å gjennomføre prosjekter på en smidig måte, få god flyt og ha det gøy, sier Thomas Iversen. Han jobber med VDC i NCC Building Norge, et av Nord-Europas ledende bygg- og eiendomsutviklingsselskaper.

Iversen er en av flere mentorer fra bransjen som bidrar i videreutdanningsemnet som kvalifiserer til 15 studiepoeng fra NTNU samt VDC-sertifisering fra Stanford Center for Professional Development.

 

Felles forståelse og færre konflikter

– Hva er egentlig VDC?
– Det er et helhetlig rammeverk for å jobbe tverrfaglig med prosjektplanlegging og gjennomføring i bygg-, anlegg- og eiendomssektoren (BAE). Målet er å sikre at prosjektene planlegges og gjennomføres for høyest mulig verdi. Vi merker at byggherrene etterspør VDC-kompetanse, sier Eilif Hjelseth, professor ved Institutt for bygg og miljøteknikk, og NTNUs fagansvarlige for VDC-kurset.

– Vi merker at byggherrene etterspør VDC-kompetanse

– Kan du trekke fram noen hovedfordeler ved å bruke VDC?
– Det er flere ting, jeg kan trekke fram at det er en konfliktreduserende arbeidsmåte. Kontraktsformen i BAE-sektoren åpner for at en kan stå der steil på hver sin side, men det handler om samspill og respekt for mennesker. Uavhengig av om du er rådgiver, entreprenør eller byggherre, du er en del at et team. VDC vektlegger åpenhet i prosessen, og det fordrer tillit.

– VDC handler om hvordan vi arbeider sammen, hvordan vi kommuniserer, planlegger og tar beslutninger

Alle bedrifter har vel et mål om økt effektivitet, og der mener han VDC har mye å bidra med.
– Byggebransjen har ligget bakpå nå det er snakk om effektivisering. Målet er å jo at det skal brukes færre timer for å fullføre prosjekter. VDC handler om hvordan vi arbeider sammen, hvordan vi kommuniserer, planlegger og tar beslutninger. Visuelle modeller muliggjør åpen kommunikasjon og felles forståelse mellom ulike faggrupper. Alt dette bidrar til å øke effektiviteten, sier Iversen

Får hjelp fra mentor i bransjen

Eilif Hjelseth

Eilif Hjelseth

Noen lurer kanskje på hvorfor utdanningen er så omfattende? Det går over et helt år, og består av flere samlinger. Hjelseths svar på det er at utfordringene i bransjen som karakteriseres av mange store, kostbare og komplekse prosjekter. Derfor kreves det også at det settes av tid for å lære seg metodikk som bidrar til løsninger.

– Mentorene kommer fra bedrifter som har erfaring med dette, og dekker hele næringen. Ved årets gjennomføring vil vi ha mentorer fra byggherrer som Statsbygg, Forsvarsbygg og Nye veier. Samspillet mellom NTNU, deltakerne, erfarne mentorer og Stanford gjør denne videreutdanningen unik. Målet er at det etter hvert skal tilbys flere VDC-emner som kan utvikles til en erfaringsbasert master ved NTNU, sier Hjelseth.

– Deltakere skal i løpet av de ni månedene utdanningen pågår jobbe med hvordan de kan gjennomføre VDC i et prosjekt på arbeidsplassen sin

Mye praktisk jobbing

Deltakere skal i løpet av de ni månedene utdanningen pågår jobbe med hvordan de kan gjennomføre VDC i et prosjekt på arbeidsplassen sin. De vil jobbe i grupper på 20 som hver har sin mentor som gir råd om hvordan VDC best kan brukes til å løse utfordringer på arbeidsplassen.

– Gruppene er tverrfaglig sammensatt og det gjør at deltakerne lærer veldig mye av hverandre, de får et faglig nettverk de også har nytte av etter at utdanningen er fullført. Inntrykket er at studieavgiften fort spares inn ved at det gjøres faktiske forbedringer i prosjektene deltakerne jobber med på arbeidsplassen. Det at mentorene er så tett på gir kvalitetssikring og fører til at det blir trygt å gjøre endringer i det virkelige liv, sier Hjelseth.

Den første samlingen holdes på Gardermoen 11. til 15. januar 2021. I tillegg til forelesninger og gruppearbeid vil det legges opp til møter med mentor, e-læring samt skriving av prosjektoppgave.

Portrett av Ekaterina Praslova-Førland med VR-briller

– I løpet av de ni månedene studiet varer jobber man i tverrfaglig grupper. Det gjør at deltakerne lærer veldig mye av hverandre, de får et faglig nettverk de også har nytte av etter at utdanningen er fullført. Foto: CG Media.

 Så godt som alle fullfører

– Det var en fantastisk reise å få være med på dette. Av de 204 påmeldte gjennomførte 194, det er veldig bra. Av de VDC-kursene jeg har vært med på så var dette det beste med tanke på pedagogisk gjennomføring, læringsutbytte og forståelse, sier Thomas Iversen, som har jobbet med VDC siden 2013.

God kommunikasjon er noe Iversen trekker fram som fundamentalt i vellykket prosjektgjennomføring, og god kommunikasjon er noe som vektlegges i VDC-metodikken. Det er stort fokus på menneskene i prosjekter, sett både fra leverandørenes, utførernes og kundenes, ståsted.

– Bedrifter som Statsbygg, Nye Veier og Bane Nor har sett verdien av denne måten å gjennomføre prosjekter på. Deltakerne vil få høre eksempler på hvordan bedrifter har brukt VDC både i Norge og andre steder i verden, sier Iversen.

Til slutt påpeker Hjelseth at for å få til endring i bransjen, må mange arbeide og samarbeide på en ny måte Det er derfor en strategisk begrunnelse for at NTNU satser på dette kompetanseløftet.

i

Fakta

VDC omfatter fem konsepter:

  • Samprosjektering (Integrated Concurrent Engineering ICE)
  • Bygningsinformasjonsmodellering (BIM)
  • Prosess- og produksjonsledelse (PPM)
  • Målstyring (Metrics)
  • Måloppnåelse (Prosjektmål + Kunde-/forretningsmål + Samfunnsmål)

VDC-Certificate Program Norge er et frittstående videreutdanningsemne på 15 studiepoeng som går over ni måneder og med oppstart januar 2021. Undervisningen inkluderer også et onlinekurs gitt av Stanford Center for Professional Development, hvor professor Martin Fischer foreleser.

For mer informasjon og inspirasjon, se siden VDC Norway på Facebook.

Strekillustrasjon: Vil du investere i din egen utvikling?

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.

Andre artikler om videreutdanning

Nytt studietilbud kan få sykepleiere med utenlandsk utdanning i jobb

Nytt studietilbud kan få sykepleiere med utenlandsk utdanning i jobb

Mange sykepleiere med utdanning fra utlandet får ikke brukt kompetansen sin fullt ut i Norge. Det er synd, for Norge mangler nesten 7000 sykepleiere, og i 2035 kan mangelen ha økt til 28 000, ifølge beregninger fra SSB. Derfor har NTNU, Trondheim kommune og Statsforvalteren i Trøndelag i fellesskap fått på plass en kompletterende utdanning for sykepleiere som har utdanning fra land utenfor EU eller EØS.

Deler fersk kunnskap med kollegene

Deler fersk kunnskap med kollegene

I stedet for å leie inn ekstern kompetanse, satser arbeidsgiveren til Stine Kristoffersen på å utvikle medarbeiderne. Det har gitt gevinst. Det siste innen forskning bringes direkte fra skolebenken til arbeidsplassen.

Mange har lært mer om kunstig intelligens

Mange har lært mer om kunstig intelligens

«Flere må kunne mer om kunstig intelligens», sa Norges digitaliseringsminister for ett år siden. Nå har over 10.000 personer registrert seg på kurset Elements of AI for å lære mer.

Konspirasjonsteorier – på ramme alvor

Konspirasjonsteorier – på ramme alvor

I dagens mediesamfunn overøses vi med innlegg, nyheter og påstander 24/7. Hvordan kan vi ruste elevene i ungdoms- og videregående skole til å kunne forstå hva “fake news” og konspirasjonsteorier er og hvordan de oppstår?

www.ntnu.no/videre
E-post: videre@ntnu.no

NTNU VIDERE er videreutdanning og deltidsstudier fra NTNU.
Vi tilbyr kurs av kortere eller lengre varighet på bachelor- og masternivå innen de fleste fagområder. Undervisningen er fleksibel og tilpasset deg som er i arbeidslivet – ofte som en kombinasjon av aktiviteter på nett og intensive samlinger. Ved NTNU blir du undervist av Norges fremste forskere og forelesere.