VDC – etterspurt kunnskap i byggenæringen

Folk med VR briller i VR-labben

– En rekke mentorer fra BAE-sektoren bidrar i VDC-studiet. Samspillet mellom NTNU, deltakerne, erfarne mentorer og Stanford gjør denne videreutdanningen unik. Foto: CG Media

15. september er det søknadsfrist for å delta på i Virtual Design og Construction (VDC), et unikt samarbeid mellom Stanford University og NTNU. Fjorårets gjennomføring var det første og ble fulltegnet med 200 deltakere.

Tekst: Lisbet Jære

Portettfoto av Thomas Iversen

Thomas Iversen

– Mange som har jobbet med prosjekter innen bygg, anleggs, – og eiendomsbransjen (BAE) har erfart at det er et stort forbedringspotensial, og mye sløsing av ressurser og tid. Virtual Design og Construction (VDC) er et kjempefint rammeverk for å lykkes med å gjennomføre prosjekter på en smidig måte, få god flyt og ha det gøy, sier Thomas Iversen. Han jobber med VDC i NCC Building Norge, et av Nord-Europas ledende bygg- og eiendomsutviklingsselskaper.

Iversen er en av flere mentorer fra bransjen som bidrar i videreutdanningsemnet som kvalifiserer til 15 studiepoeng fra NTNU samt VDC-sertifisering fra Stanford Center for Professional Development.

 

Felles forståelse og færre konflikter

– Hva er egentlig VDC?
– Det er et helhetlig rammeverk for å jobbe tverrfaglig med prosjektplanlegging og gjennomføring i bygg-, anlegg- og eiendomssektoren (BAE). Målet er å sikre at prosjektene planlegges og gjennomføres for høyest mulig verdi. Vi merker at byggherrene etterspør VDC-kompetanse, sier Eilif Hjelseth, professor ved Institutt for bygg og miljøteknikk, og NTNUs fagansvarlige for VDC-kurset.

– Vi merker at byggherrene etterspør VDC-kompetanse

– Kan du trekke fram noen hovedfordeler ved å bruke VDC?
– Det er flere ting, jeg kan trekke fram at det er en konfliktreduserende arbeidsmåte. Kontraktsformen i BAE-sektoren åpner for at en kan stå der steil på hver sin side, men det handler om samspill og respekt for mennesker. Uavhengig av om du er rådgiver, entreprenør eller byggherre, du er en del at et team. VDC vektlegger åpenhet i prosessen, og det fordrer tillit.

– VDC handler om hvordan vi arbeider sammen, hvordan vi kommuniserer, planlegger og tar beslutninger

Alle bedrifter har vel et mål om økt effektivitet, og der mener han VDC har mye å bidra med.
– Byggebransjen har ligget bakpå nå det er snakk om effektivisering. Målet er å jo at det skal brukes færre timer for å fullføre prosjekter. VDC handler om hvordan vi arbeider sammen, hvordan vi kommuniserer, planlegger og tar beslutninger. Visuelle modeller muliggjør åpen kommunikasjon og felles forståelse mellom ulike faggrupper. Alt dette bidrar til å øke effektiviteten, sier Iversen

Får hjelp fra mentor i bransjen

Eilif Hjelseth

Eilif Hjelseth

Noen lurer kanskje på hvorfor utdanningen er så omfattende? Det går over et helt år, og består av flere samlinger. Hjelseths svar på det er at utfordringene i bransjen som karakteriseres av mange store, kostbare og komplekse prosjekter. Derfor kreves det også at det settes av tid for å lære seg metodikk som bidrar til løsninger.

– Mentorene kommer fra bedrifter som har erfaring med dette, og dekker hele næringen. Ved årets gjennomføring vil vi ha mentorer fra byggherrer som Statsbygg, Forsvarsbygg og Nye veier. Samspillet mellom NTNU, deltakerne, erfarne mentorer og Stanford gjør denne videreutdanningen unik. Målet er at det etter hvert skal tilbys flere VDC-emner som kan utvikles til en erfaringsbasert master ved NTNU, sier Hjelseth.

– Deltakere skal i løpet av de ni månedene utdanningen pågår jobbe med hvordan de kan gjennomføre VDC i et prosjekt på arbeidsplassen sin

Mye praktisk jobbing

Deltakere skal i løpet av de ni månedene utdanningen pågår jobbe med hvordan de kan gjennomføre VDC i et prosjekt på arbeidsplassen sin. De vil jobbe i grupper på 20 som hver har sin mentor som gir råd om hvordan VDC best kan brukes til å løse utfordringer på arbeidsplassen.

– Gruppene er tverrfaglig sammensatt og det gjør at deltakerne lærer veldig mye av hverandre, de får et faglig nettverk de også har nytte av etter at utdanningen er fullført. Inntrykket er at studieavgiften fort spares inn ved at det gjøres faktiske forbedringer i prosjektene deltakerne jobber med på arbeidsplassen. Det at mentorene er så tett på gir kvalitetssikring og fører til at det blir trygt å gjøre endringer i det virkelige liv, sier Hjelseth.

Den første samlingen holdes på Gardermoen 11. til 15. januar 2021. I tillegg til forelesninger og gruppearbeid vil det legges opp til møter med mentor, e-læring samt skriving av prosjektoppgave.

Portrett av Ekaterina Praslova-Førland med VR-briller

– I løpet av de ni månedene studiet varer jobber man i tverrfaglig grupper. Det gjør at deltakerne lærer veldig mye av hverandre, de får et faglig nettverk de også har nytte av etter at utdanningen er fullført. Foto: CG Media.

 Så godt som alle fullfører

– Det var en fantastisk reise å få være med på dette. Av de 204 påmeldte gjennomførtee 194, det er veldig bra. Av de VDC-kursene jeg har vært med på så var dette det beste med tanke på pedagogisk gjennomføring, læringsutbytte og forståelse, sier Thomas Iversen, som har jobbet med VDC siden 2013.

God kommunikasjon er noe Iversen trekker fram som fundamentalt i vellykket prosjektgjennomføring, og god kommunikasjon er noe som vektlegges i VDC-metodikken. Det er stort fokus på menneskene i prosjekter, sett både fra leverandørenes, utførernes og kundenes, ståsted.

– Bedrifter som Statsbygg, Nye Veier og Bane Nor har sett verdien av denne måten å gjennomføre prosjekter på. Deltakerne vil få høre eksempler på hvordan bedrifter har brukt VDC både i Norge og andre steder i verden, sier Iversen.

Til slutt påpeker Hjelseth at for å få til endring i bransjen, må mange arbeide og samarbeide på en ny måte Det er derfor en strategisk begrunnelse for at NTNU satser på dette kompetanseløftet.

i

Fakta

VDC omfatter fem konsepter:

  • Samprosjektering (Integrated Concurrent Engineering ICE)
  • Bygningsinformasjonsmodellering (BIM)
  • Prosess- og produksjonsledelse (PPM)
  • Målstyring (Metrics)
  • Måloppnåelse (Prosjektmål + Kunde-/forretningsmål + Samfunnsmål)

VDC-Certificate Program Norge er et frittstående videreutdanningsemne på 15 studiepoeng som går over ni måneder og med oppstart januar 2021. Undervisningen inkluderer også et onlinekurs gitt av Stanford Center for Professional Development, hvor professor Martin Fischer foreleser.

For mer informasjon og inspirasjon, se siden VDC Norway på Facebook.

Strekillustrasjon: Vil du investere i din egen utvikling?

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.

Andre artikler om videreutdanning

Bedre behandling med ultralyd

Bedre behandling med ultralyd

Ultralyd blir mer og mer brukervennlig og billig, og det brukes i økende grad i primærhelsetjenesten, og andre helsetjenester som fysioterapi, manuellterapi og av kiropraktorer. Fordelene er mange: det er billig i bruk, det er trygt, det er ingen stråling og man får svar der og da. Ulempen er at det er veldig avhengig av brukerens kunnskap og erfaring.

Studietilbud for permitterte og arbeidsledige som følge av covid-19

Studietilbud for permitterte og arbeidsledige som følge av covid-19

Da Norge stengte ned ble tusenvis av arbeidstakere kastet ut av hverdagen sin. Mange mistet jobben, flere ble delvis eller helt permitterte. Derfor ble det åpnet for at disse kunne ta etter- og videreutdanning samtidig som de fikk støtte fra NAV. På 59 dager hadde NTNU det første tilbudet klart, og allerede i juni kunne NTNU ønske de første studentene velkommen.

Utbyggingen av Gardermoen – en suksess vi kan lære mye av

Utbyggingen av Gardermoen – en suksess vi kan lære mye av

Tradisjonelt gjør man etter-evalueringer for å finne ut hvorfor prosjekter ikke gikk som planlagt. Avinor tok i forbindelse med evalueringen av T2 -utbyggingen ved Oslo Lufthavn utført av NTNU, SINTEF og WSP Norge, initiativet til en mer hyggelig innfallsvinkel, nemlig «hva kan vi lære av et prosjekt som i all hovedsak gikk meget bra?».

Stort behov for kunnskap om cybersikkerhet

Stort behov for kunnskap om cybersikkerhet

Det har vært en markant økning av cyberangrep de siste årene, og nå senest under korona-situasjonen spesielt. NTNU i Gjøvik tilbyr videreutdanning i informasjonssikkerhetsledelse hvor deltakerne blant annet vil lære å utarbeide risikovurderinger.

NTNU VIDERE er videreutdanning og deltidsstudier fra NTNU. Vi tilbyr kurs av kortere eller lengre varighet på bachelor- og masternivå innen de fleste fagområder. Undervisningen er fleksibel og tilpasset deg som er i arbeidslivet – ofte som en kombinasjon av aktiviteter på nett og intensive samlinger. Ved NTNU blir du undervist av Norges fremste forskere og forelesere.

www.ntnu.no/videre
E-post: videre@ntnu.no