23. sep, 2022 | Bloggpost, Økonomi og ledelse

Velg lederutdanningen som passer deg

Portrett utendørs av Christopher Le
NTNU tilbyr lederutdanning til mange typer ledere, alt etter hvor du jobber, hvilke ambisjoner du har og hvilken faglig bakgrunn du har. Foto Anne Line Bakken.

NTNU tilbyr hele fire forskjellige masterprogram i ledelse til deg som er eller som ønsker å bli leder. Hvorfor så mange? Og hva er forskjellen mellom dem?

Tekst: Anne-Gunn Bakken

Å være leder kan innebære så mangt. Det kan være å lede et konsern eller lede et utviklingsprosjekt. En leder kan være en direktør eller en avdelingsleder. Ledelse er også knyttet til fagområder – det er stor forskjell på å lede en innkjøpsavdeling og en FoU-avdeling. Våre fire masterprogram retter seg mot forskjellige typer ledere, alt etter hvor du jobber, hvilke ambisjoner du har og hvilken faglig bakgrunn du har.

Les også viderebloggen.no/bli-en-bedre-leder-ved-a-se-deg-selv-utenfra

Medstudentene dine vil ha verdifull kompetanse

Alle studiene er erfaringsbaserte masterprogram. Det vil si at du må ha relevant arbeidserfaring samt minimum utdanning tilsvarende en bachelorgrad for å komme inn. Det tas opp et ganske lite antall studenter (15-35 personer), og samlingene vil i stor grad være forbeholdt diskusjoner og gruppearbeid. Du vil derfor garantert lære mye av dine medstudenter, ikke bare av faglærere og forelesere.

På de fysiske samlingene er det gjerne gruppearbeid og høyt engasjement blant både studenter og forelesere. Her fra et gruppearbeid i strategisk prosjektledelse. Foto Anne Line Bakken.

Sterk kulltilhørighet vs stor fleksibilitet

Dersom du er i tvil om du har mulighet til å gå i gang med et utdanningsløp over flere år kan MTDO og MORG være en god løsning for deg. På disse programmene søker du deg til ett og ett emne. Dermed kan du også velge å ta kun enkeltemner på disse programmene.

Om det er viktig for deg å bli skikkelig godt kjent med medstudentene dine og dra nytte av dette i diskusjoner og oppgavearbeid er MPA og MTM kanskje bedre for deg. De du er i kull med vil ha mye erfaring de kan dele med deg, og de vil støtte deg i de utfordringene dere sammen står ovenfor i løpet av studiet. På MTM er studiets første del felles, mens du står fritt til å velge mellom en rekke utenlandsopphold. På MPA vil du treffe de samme folka på alle studiesamlingene.

Undervisning hjemme og i utlandet / Internasjonal erfaring

For alle studiene gjelder at du må jobbe hjemme og du må delta på samlinger. Noen samlinger er digitale, men alle studieprogrammene har også fysiske samlinger. Disse finner sted først og fremst i Trondheim, men noen er også i Oslo, Bergen, Røros eller andre steder. MPA-studiet inkluderer en internasjonal sommerskole samt en samling i samarbeid med European Institute of Public Administration (EIPA) og Trøndelags Europakontor i Brüssel i Maastricht/Brussel.
I MTM-studiet er et unikt opphold ved MIT Sloan School of Management, National University of Singapore, Chalmers eller IfM University of Cambridge en integrert del av studiet.

Kristin Skogstad er student på master i teknologiledelse og digital omstilling og bruker mer tid foran skjermen hjemme enn på campus i Trondheim.

Ulik pris

Det er stor prisforskjell mellom de forskjellige masterprogrammene, hvorfor er det slik? Ordinær utdanning ved norske universitetet er finansiert over statsbudsjettet. Men videreutdanning må i større grad finansieres på annen måte. Derfor har noen erfaringsbaserte masterprogram studieavgift. Det er strenge regler for prissetting av utdanning, og de store forskjellene skyldes både faglig innhold og f.eks. bruk laboratorier og personlig veiledning.

Oppstart og varighet

Alle de fire masterprogrammene er på 90 studiepoeng, men det varierer hvor mye tid du får for å fullføre. MTM går over to år, hvorav et halvt år i utenlandet er på fulltid. MPA går over to og et halvt år. Her må du også beregne ei lita uke på sommerskole det første året. Begge disse studiene har oppstart i januar/februar.

Dersom du ønsker å ta MORG eller MTDO søker du opptak til ett og ett emne. Dersom du tar to emner pr semester og bruker ett år på masteroppgaven vil hele studiet ta tre år (halv studieprogresjon). Men du kan starte når du selv ønsker og du kan bestemme studiebelastningen selv, ved å ta helt pause, bare ett emne, to eller tre emner i løpet av et semester. Du kan søke opptak til emner både vår og høst.

Både vanskeligere og lettere å være voksen student

Vi vet at det å stå i jobb og samtidig ta utdanning krever sin mann – eller kvinne! Det er utfordrende å ivareta både jobb, familie og seg selv over en lengre periode. Noen trenger stor grad av fleksibilitet mens andre trenger faste rammer og stabilitet. I tillegg må du selvsagt ha masse motivasjon og vilje.  I tillegg bør du også forsikre deg om at folka rundt deg er motivert for at du skal kunne bruke tid og energi på reisen mot å bli en bedre leder. 

Samtidig vet vi at du som voksen, med livs- og arbeidserfaring, forholder deg til teori og oppgaver på en mye mer effektiv måte enn en ungdom. Det er også verdt å merke seg for arbeidsgivere at det ofte er mulig å bruke case fra arbeidsplassen din i oppgaver underveis i studiet, noe som kan vise seg nyttig for arbeidsgiver.

Les også: viderebloggen.no/slik-er-den-voksne-studenten

i

FAKTA

Fire masterprogram i ledelse

Les også:

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.

Andre artikler om videreutdanning

Mer effektiv med felles kompetanse

Mer effektiv med felles kompetanse

Ledergruppa ved Kompetansesenteret Tannhelse Midt (TkMidt) ønsket å bli bedre på å lede seg selv – og hele kompetansesenteret med 74 ansatte. Derfor tok de emnet Operativ ledelse sammen.

Bare å kaste seg ut i det

Bare å kaste seg ut i det

– Kommer jeg til å klare å ta en mastergrad? Det var Rikke Stensen, som jobber i Sparebank 1 SR-Bank, slettes ikke sikker på. Men etter å ha kastet seg ut i det, og tatt et og et emne om gangen, har hun likevel kommet i mål med en mastergrad i Organisasjon og ledelse.

NTNU VIDERE er videreutdanning og deltidsstudier fra NTNU.
Vi tilbyr kurs av kortere eller lengre varighet på bachelor- og masternivå innen de fleste fagområder. Undervisningen er fleksibel og tilpasset deg som er i arbeidslivet – ofte som en kombinasjon av aktiviteter på nett og intensive samlinger. Ved NTNU blir du undervist av Norges fremste forskere og forelesere.