26. jun, 2018 | Bloggpost, Skole og utdanning

Videreutdanning for tysklærere

Studentene prøvde ut metodikken i praksis i Nidelva forrige torsdag. Foto: Atle Harby.

Det at Berlin fremstår som kul og spennende med et pulserende liv har bidratt til at interessen for tysk språk og kultur er økende. Kursholderne ønsker å gi kursdeltagerne innblikk i det som skjer i Tyskland i dag, derfor er deler av kurset i Berlin. Foto: Sascha Kohlman, Flickr (CC BY-SA 2.0).

Vanskelig grammatikk og krigens grusomheter – dette har lenge preget bildet av Tyskland blant norske elever og studenter. Når NTNU inviterer til kurs for tysklærere våren 2019, står imidlertid møter med storbyen Berlin, kulturen og folket på agendaen.

Tekst: Anne-Lise Aakervik

Vi ønsker å gi deltagerne innblikk i det som skjer i Tyskland i dag, derfor legger vi deler av kurset til Berlin. Følelsen av å være midt i det som skjer i målspråklandet er viktig, så vi starter med kursdeltagernes egne inntrykk, og med tysk samtidskultur og tyskspråklig litteratur, sier lektor Caroline Nilstad, som er ansvarlig for kurset Tyskland forteller sammen med professor Ingvild Folkvord ved NTNU.

Gir inspirasjon

Lærere har en travel hverdag, og det er ikke alltid så lett å finne inspirasjon til å fornye undervisningen på hjemmebane.

– Tysklærere har behov for å kunne tenke og prate om tysk språk, kultur og litteratur, uten at alt skal gå rett inn i neste dags undervisningsplanlegging

Caterina Engedal

Caterina Engedal deltok på tyskkurs i 2016. Hun anbefaler gjerne andre lærere å gå på dette kurset. – Det ga meg påfyll til å løfte undervisningen og fornyet glede ved å jobbe med språket, sier hun. Foto: Privat

– Tysklærere har behov for å kunne tenke og prate om tysk språk, kultur og litteratur, uten at alt skal gå rett inn i neste dags undervisningsplanlegging, sier Ingvild Folkvord. – Derfor jobber vi med å velge ut tekster og tema som er inspirerende og som gir muligheter for utvikling.

En av dem som har tatt kurset er Caterina Engedal. Hun er lektor ved Lambertseter videregående skole og har undervist i språkene tysk og engelsk siden 1999. Da kurset ble arrangert for første gang våren 2016 var hun en av fem deltagere.

Jeg tenkte det kunne være spennende å få et løft i forhold til egen undervisning og egen forståelse av faget. Temaene som ble presentert var også svært interessante – blant annet migrasjon, noe som var, og er, hyperaktuelt i dagens samfunnsdebatt og dermed også i klassen.

Engedal ser på tysk som et dannelsesfag og det er noe hun også forsøker å formidle til elevene sine. Hun gjør dem bevisste på definisjonsmakten i språk og hva den kan føre til.

– Det er mye fokus på resultater nå, og alt skal måles. Jeg forsøker vel å skape en form for motvekt til dette fokuset, sier hun. Og på mange måter lærte jeg hvordan jeg kunne gjøre dette på kurset.

Gleden ved språket

Det er ikke til å komme bort fra at oppfattelsen av tyskfaget kan være noe stereotyp. Gjennom kurset håper Nilstad og Folkvord å redusere fordommene og få lærerne til å prøve ut nye ting.

– Vi ønsker å inspirere lærerne til å gjøre tyskfaget spennende, og i løpet av kurset er det mange som gjenoppdager gleden med språket. Det å være språklig trygg gir et godt utgangspunkt for å legge til rette for andres læring. Men også lærerne trenger gode rom der de kan utforske det faget de underviser.

Studenter på kurs i Miljødesign i vassdrag jobber ute i elva

Lektor Caroline Nilstad og professor Ingvild Folkvord ved NTNU inviterer til nytt tyskkurs for språklærere i januar 2019. Målet er blant annet å inspirere lærerne til å gjøre tyskfaget spennende, både for seg selv og studentene. Foto: Anne-Line Bakken

Det legges opp til at deltagerne skal lese litterære tekster, aktuelle artikler, og se film og oppleve andre kulturelle aktiviteter. Samtale og erfaringsutveksling får god plass i løpet av kurset, og størrelsen på gruppen vil være maksimum 20 deltagere.

Caterina Engedal trekker frem hvordan hun opplevde å lese litterære tekster på en ny måte.

Tradisjonelt begynner man å oversette teksten og forstå ord for ord. Her jobbet vi isteden med å la elevene fornemme stemningen når de leste teksten første gang, og hva den forsøker å formidle på et overordna nivå. Vi snakket både om film og litteratur på denne måten og det var veldig interessant.  Jeg har fått nye måter å lese tekster på og det gagner elevene mine, sier Engedal.

– Jeg har fått nye måter å lese tekster på og det gagner elevene mine

Da Engedal tok kurset i 2016, startet de med et to dagers seminar i Berlin med faglærer Ingvild Folkvord. Så fortsatte de i universitetsbyen Jena som ligger i det tidligere Øst-Tyskland.

Jeg må si at Ingvild var den som gjorde at kurset var så bra, sier Engedal.
– Det hun snakket om i Berlin har vært til veldig stor inspirasjon for meg, og det har jeg brukt veldig mye. Det samme med oppfølgingen ved NTNU i Trondheim etter endt opphold i Tyskland.

Det faglærer snakket om i Berlin har vært til veldig stor inspirasjon for meg, og det har jeg brukt veldig mye!

Caterina Engedal synes også at workshopen i Jena var interessant, og det var lange dager og mye fag.
– Det var svært mange fagområder som ble presentert i løpet av den tiden vi var der. Vi hadde lange dager på universitetet, opp mot 7,5 timer. Så det ble liten tid til å reflektere og fordøye det vi gikk gjennom. De var kanskje litt redde for at vi ikke skulle få valuta for pengene, og derfor hadde et tett program, sier hun med smil i stemmen.

-.Ellers må jeg få understreke at alle ved universitetet tok godt imot oss. En av de store opplevelsene var blant annet studieturen til Weimar, hvor forfatteren Goethe bodde store deler av livet. Det var interessant.

Økende interesse

Interessen for tysk språk og kultur er økende. Fokuset på Berlin, og en del andre store byer, som kule og spennende med masse kultur og pulserende liv, har nok bidratt til at flere ungdommer tar tysk nå enn tidligere. Det er viktig at tyskfaget framstår som engasjerende og aktuelt i en samtid der Tyskland og den tyskspråklige kulturen kan gi verdifulle perspektiver.

– Vi ønsker å utfordre deltagerne til å diskutere, prate og oppleve tysk kultur, språk og litteratur gjennom aktuelle problemstillinger og forskjellige sjangre, sier Nilstad. – Og vi vet at de kan så mye mer enn de tror!

Les mer om kurset Tyskland forteller.

i

FAKTA

Kurset Tyskland forteller er for deg som underviser i tysk i ungdomsskole og videregående skole. Kurset er også åpent for andre som er interessert i tysk språk, kultur og litteratur. 

Kurset starter med en samling i Trondheim i januar 2019. Deretter følger en uke i Berlin 20. – 24. februar, og så blir det nettbasert veiledning før hjemmeeksamen.

I løpet av samlingene skal deltagerne velge seg et eget tema som de arbeider med til hjemmeeksamen.

Les mer om kurset Tyskland forteller

 

Videreutdanning i språk

 

NTNU tilbyr videreutdanning i engelsk, fransk, tysk og nordisk.

Engelsk kan du studere på nettet og det er oppstart hver høst.

Fransk tilbys som to-ukers intensivkurs Caen, Frankrike i februar, med oppfølging på nett før og etter.

Tysk tilbys som en ukes intensivkurs i Berlin i februar, samt en samling i Trondheim i januar og ellers oppfølging på nett.

Nordisk kan du studere på nettet og det er oppstart hvert semester.

Strekillustrasjon: Vil du investere i din egen utvikling?

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.

Andre artikler om videreutdanning

Reisen til ny karriere

Reisen til ny karriere

Stian Vik Birkestrand valgte masterstudiet Teknologiledelse og digital omstilling for å få en karriere hvor han kan være mer hjemme.

Meiningsfull utdanning

Meiningsfull utdanning

Leif og Mari utdannar seg begge til audiopedagogar. Dei er samde om ein ting: Å auke kompetansen om nedsett høyrsel er både spennande og meiningsfullt.

Hvordan håndtere mangfold i arbeidslivet?

Hvordan håndtere mangfold i arbeidslivet?

Norsk arbeidsliv har aldri vært så allsidig som i 2024. Årsakene er flere. innvandring, internasjonalisering og større bevisstgjøring på at folk er forskjellige. Dette byr på flere muligheter – men også utfordringer.

www.ntnu.no/videre
E-post: videre@ntnu.no

NTNU VIDERE er videreutdanning og deltidsstudier fra NTNU.
Vi tilbyr kurs av kortere eller lengre varighet på bachelor- og masternivå innen de fleste fagområder. Undervisningen er fleksibel og tilpasset deg som er i arbeidslivet – ofte som en kombinasjon av aktiviteter på nett og intensive samlinger. Ved NTNU blir du undervist av Norges fremste forskere og forelesere.