Videreutdanning ga uante muligheter for både Kristian og arbeidsgiver

Foto av Kristian Leversen med hjelm utendørs på oljeplattform

 Foto: Privat

Mange yrkesaktive opplever at behovet for å lære nye ferdigheter øker i takt med endringene i arbeidsmarkedet. Kristian Leversen hadde jobbet i olje- og gassindustrien i flere år, og innså dette behovet samtidig som arbeidsgiveren lyste ut en ny stilling. Videreutdanningsemnet CO2-fangst og hydrogen som energi ga ham mer basiskunnskap og ble også svært verdifullt i hans nye stilling innenfor alternative energikilder og bærekraftige løsninger. 

Tekst: Silje Birkhol

Kunne enkelt kombineres med jobb

 Kristian opplevde at videreutdanningen ga ham muligheten til å få mer kunnskap samtidig som han var i arbeid. Kristian hadde også støtte fra sin arbeidsgiver, som var villig til å gi ham tid til å fokusere på videreutdanningen.
– Jeg følte at jeg ikke trengte å velge mellom å jobbe og å lære. Jeg kunne gjøre begge deler samtidig, sier Kristian.
Kristian opplevde at det for emnet han valgte å følge var mulig å tilpasse tidspunktet for eksamen til ens personlige timeplan. Det var også mulig å velge hvor mye innsats man ville legge ned i oppgavene.

– NTNU tilbyr god oppfølging og rask respons på spørsmål, noe som gjør at man som deltaker i videreutdanningen føler seg støttet gjennom hele prosessen

En stor verdi for arbeidsgiver

Videreutdanning kan være spesielt verdifullt for de som jobber innenfor en bransje som stadig endrer seg og krever oppdatering på kunnskap og ferdigheter. Det kan også være en fordel for de som ønsker å utforske nye karrieremuligheter og åpne flere dører.

Kristian tror at videreutdanning gir flere fordeler for en bedrift:

– Videreutdanning har mange fordeler, spesielt når det gjelder å møte fremtidige utfordringer og endringer.

– Ved å investere i ansattes kompetanse, kan bedriften redusere kostnader knyttet til å ansette og trene nye medarbeidere

I tillegg kan bedriften dra nytte av den erfaringsbaserte kunnskapen som allerede finnes i organisasjonen, og utvikle kompetanse i overgangsfaser. Selvsagt kan også bedriften dra nytte av den kunnskapen de ansatte tar med seg tilbake etter fullført videreutdanning, forteller Kristian.

Basiskunnskap banet vei for nye muligheter

Kristian er fornøyd med den faglige fordypningen han fikk tilgang til gjennom kursserien Prosessindustri og -teknologi. Han påpeker spesielt hvor verdifullt det var for ham å kunne utforske en overgang fra en prosess til en annen, og hvordan dette hjalp ham i sin nye stilling:

– Hydrogen som energibærer og karbonfangst har aldri vært pensum gjennom min utdanning. Som fagperson innen olje- og gassindustrien, var jeg derfor interessert i å ta videreutdanning på dette området

Emnet jeg valgte ga meg mer innsikt og basiskunnskap som handler om denne energiovergangen, forklarer Kristian.  

 I etterkant har Kristian også hatt muligheten til å ta internkurs hos arbeidsgiver, som han påpeker ikke hadde vært like lett å fullføre uten videreutdanningen.  

Bygde nettverk innenfor eget fagfelt 

Mange videreutdanningsemner gir mulighet for å delta i gruppeoppgaver. Dette kan være en flott mulighet til å møte nye mennesker og bygge nettverk innenfor eget fagfelt. 

 Deltakere fra ulike bransjer bringer med seg ulik erfaring og kompetanse, som kan være verdifullt å lære av, sier Kristian: 

 – Gjennom gruppeoppgaven ble jeg kjent med en annen deltaker som jobbet i en annen avdeling, men i samme selskap som meg. Så det er kanskje en mulighet for oss å samarbeide på fremtidige prosjekter, forteller Kristian. 

i

TIPS

Fem gode grunner til å velge videreutdanning innen kjemisk og metallurgisk prosessindustri:

  1. Holder deg faglig oppdatert
  2. Kan være avgjørende for ny og høyere stilling
  3. Gir ny inspirasjon til å løse utfordringer i arbeidshverdagen
  4. Mulighet for spesialisering innenfor din bransje
  5. Mulighet til å møte og samarbeide med andre fagpersoner innenfor ditt felt, og dermed bygge et verdifullt nettverk.

NTNU tilbyr en rekke videreutdanningsemner rettet mot kjemisk og metallurgisk prosessindustri. Våre videreutdanningstilbud er utviklet i nært samarbeid med arbeidslivet. Dette betyr at du får lære av eksperter på sitt fagfelt og får tilgang til de nyeste teknologiene og metodene som brukes i bransjen.

i

FAKTA

Prosessindustrien i Norge står for en betydelig del av eksportverdien fra norske bedrifter, og preges i økende grad av høy eksportandel og konkurranse i internasjonale markeder. Derfor er kontinuerlig kompetanseutvikling avgjørende for deg som er ansatt i prosessindustrien.

Videreutdanningsemene for kjemisk eller metallurgisk prosessindustri er tilpasset fagarbeidere, ingeniører og forskere.

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.

Andre artikler om videreutdanning

Mer effektiv med felles kompetanse

Mer effektiv med felles kompetanse

Ledergruppa ved Kompetansesenteret Tannhelse Midt (TkMidt) ønsket å bli bedre på å lede seg selv – og hele kompetansesenteret med 74 ansatte. Derfor tok de emnet Operativ ledelse sammen.

Bare å kaste seg ut i det

Bare å kaste seg ut i det

– Kommer jeg til å klare å ta en mastergrad? Det var Rikke Stensen, som jobber i Sparebank 1 SR-Bank, slettes ikke sikker på. Men etter å ha kastet seg ut i det, og tatt et og et emne om gangen, har hun likevel kommet i mål med en mastergrad i Organisasjon og ledelse.

NTNU VIDERE er videreutdanning og deltidsstudier fra NTNU.
Vi tilbyr kurs av kortere eller lengre varighet på bachelor- og masternivå innen de fleste fagområder. Undervisningen er fleksibel og tilpasset deg som er i arbeidslivet – ofte som en kombinasjon av aktiviteter på nett og intensive samlinger. Ved NTNU blir du undervist av Norges fremste forskere og forelesere.